Od roku szkolnego 2021/2022, w naszym Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu, uruchomiono KKZ – Technik Turystyki na obszarach wiejskichczytaj...

Technik Turystyki na obszarach wiejskich jest zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją. Zawód technik Turystyki na obszarach wiejskich przygotowuje do planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich, organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego, dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności, podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych.


Wszystko, co dobre – kiedyś się kończy… ale przybywa doświadczeń

24 kwietnia 2022 – Uniejów

Pierwsza wycieczka


Technik Turystyki wiejskiej zajmuje się organizacją turystyki na obszarach wiejskich poprzez prowadzenie biura obsługi turystycznego
na wsi, ewentualnie własnego gospodarstwa agroturystycznego.
Prowadzi obsługę turystów, pomagając im w doborze oferty wypoczynkowej, w wyborze bazy noclegowej na wsi.
W przypadku prowadzenia własnego gospodarstwa rolno-turystycznego zajmuje się produkcją rolniczą, czyli uprawia ziemię (orze, sieje, zbiera plony) oraz organizuje czas wolny i wyżywienie dla gości wypoczywających w gospodarstwie.
Prowadząc własne biuro obsługi turystycznej na wsi zwykle pracuje 8 godzin dziennie. Natomiast zajmując się gospodarstwem rolnym
i agroturystyką w sezonie wczasowym ma nienormowany czas pracy, w tym pracuje w niedziele i święta obsługując gości.


Nasze zajęcia odbywają się również w terenie – wyjeżdżamy na wycieczki krajoznawcze, spacerujemy, zwiedzamy, bywamy na Targach Turystycznych. Kilkanaście Foto – Wspomnień:

Łowicz i okolice – czerwiec 2020