Sekretariat Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego w Zgierzu dla Słuchaczy trybu dziennego, zaocznego i form pozaszkolnych

czynny jest w godzinach


 My już wiemy, jak dobrze być Profesjonalnym… Dołącz do nas – ZapraszamyFormy szkolne

Kwestionariusz Kandydata – .pdf

KKZ – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwestionariusz Kandydata.pdf

druki wydrukuj, wypełnij, podpisz i oddaj w Sekretariacie Szkoły Policealnej…