Nasze Florystki w Mieście Tkaczy


Nasze wspaniałe florystki wraz z Panem Jerzym Skowerendą – Miniszewskim przeniosły się w XIX wiek po to, by w czasie Zgierskiego Pożegnania Lata przyozdobić mieszkanki naszego miasta kwiatową biżuterią.