Obowiązkowe badania lekarskie


Słuchacze rozpoczynający naukę w naszym Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu (zarówno formy szkolne jak i pozaszkolne) – proszeni są o dostarczenie aktualnych badań lekarskich.