Cytat miesiąca – lipiec – sierpień 2023A to już było