Asystent osoby niepełnosprawnej – 341201


Plan na podbudowie programu szkoły średniej

Praca asystenta osoby niepełnosprawnej wykonywana jest w miejscu pobytu podopiecznego: dom, sanatorium, szpital, zakłady opiekuńcze, zakłady pomocy społecznej, internat, akademik.
Zawód ten związany jest z dużą samodzielnością podejmowania decyzji, w oparciu o ścisłą współpracę interdyscyplinarną z różnymi specjalistami
i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.


Branża Pomocy Społecznej (SPO)

Kwalifikacja: – Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej – SPO.01


Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej.
Asystent osoby niepełnosprawnej
wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej.
Inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy.
Poprzez planowanie, kontrolowanie, tworzenie indywidualnego planu pomocy włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.


Szkoła jest placówką publiczną, realizuje program MEN.

• Nauka trwa 1 rok (2 semestry).
• Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, wieczorowym lub Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.*

• Atrakcyjne praktyki zawodowe.
• Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej

* Wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe