Rok szkolny 2021/2022 – Terapeuci zajęciowi powrócili ze swoimi pracami wykonanymi w trakcie zajęć z mgr Mariolą Okraską. Biblioteczna galeria znów będzie je wystawiać. Zapraszamy wszystkich do ich oglądania również w rzeczywistości…

Drzewka szczęścia naszych Terapeutów

Makaronowe głowyprace Terapeutów


W Bibliotecznej Galerii pojawiły się prace Naszych Florystek – rok szkolny 2019/2020. Są to przykłady pięknie opakowanych prezentów. Prace powstały w trakcie zajęć z panem Jerzym Skowerendą-Miniszewskim

Które opakowanie piękniejsze?


Rok szkolny 2019/20 – kolejne wystawy prac, które powstały w trakcie zajęć z mgr Mariolą Okraską. Autorami są nasi Terapeuci
Zajęcia języka angielskiego z mgr Iwoną Hulewicz-Sroczyńską są dopasowane do wymagań i potrzeb każdego kierunku.
Zajęcia z Terapeutami – czytanie i tworzenie instrukcji pracy. Przygotowanie pracy plastycznej z hasłem zachęcającym do czytania. Prace można oglądać w Bibliotece

5 marca 2020 –
Wielkanocne symbole Naszych Terapeutów

27 lutego 2020

Gwiazdkowych ozdób ciąg dalszy

Gwiazdkowe ozdoby

październik 2019
wrzesień 2019

Prace Słuchaczy kierunku Terapeuta zajęciowy wykonane w trakcie zajęć z mgr Mariolą Okraskąrok szkolny 2018/19