Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Formuła 2019 r.


Informacje dodatkowe, załączniki


Komunikaty dyrektora CKE z grudnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 r.