Regulamin oceniania Uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w naszym Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu