325907 Terapeuta zajęciowy
– Kwalifikacja MED.13 świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej


Działalność gospodarcza

Język obcy zawodowy


dla słuchacza

Stosowanie przepisów bhp, ochrony ppoż, ochrony środowiska oraz udzielanie pierwszej pomocy

Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia

Nawiązywanie kontaktów społecznych

Prowadzenie działań profilaktycznych
i promocji zdrowia

Korzystanie z programów komputerowych wspomagających działania terapeutyczne

Analizowanie psychospołecznych aspektów rozwoju człowieka

Diagnozowanie problemów i potrzeb pacjenta

Badanie funkcji organizmu zdrowego człowieka

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów

Rozpoznawanie objawów niepełnosprawności podopiecznego

Dobieranie zabiegów rehabilitacyjnych do możliwości i potrzeb pacjenta

Posługiwanie się sprzętem rehabilitacyjnym

Stosowanie zabiegów kinezyterapeutycznych
i fizykoterapeutycznych

Usprawnianie pacjenta

Posługiwanie się językiem obcym zawodowym

Rozróżnianie rodzajów działalności terapeutycznej

Organizowanie pracy w pracowni terapii zajęciowej

Wykonywanie prac plastyczno-technicznych

Opracowywanie diagnozy terapeutycznej na podstawie rozpoznania stanu pacjenta

Opracowywanie projektu harmonogramu indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych

Wykonywanie działań
z zakresu terapii indywidualnej i grupowej

Ocenianie skuteczności
i dokumentowanie działań terapeutycznych


dla nauczyciela

Stosowanie przepisów bhp, ochrony ppoż, ochrony środowiska oraz udzielanie pierwszej pomocy

Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia

Nawiązywanie kontaktów społecznych

Prowadzenie działań profilaktycznych
i promocji zdrowia

Korzystanie z programów komputerowych wspomagających działania terapeutyczne

Analizowanie psychospołecznych aspektów rozwoju człowieka

Diagnozowanie problemów i potrzeb pacjenta

Badanie funkcji organizmu zdrowego człowieka

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów

Rozpoznawanie objawów niepełnosprawności podopiecznego

Dobieranie zabiegów rehabilitacyjnych do możliwości i potrzeb pacjenta

Posługiwanie się sprzętem rehabilitacyjnym

Stosowanie zabiegów kinezyterapeutycznych
i fizykoterapeutycznych

Usprawnianie pacjenta

Posługiwanie się językiem obcym zawodowym

Rozróżnianie rodzajów działalności terapeutycznej

Organizowanie pracy w pracowni terapii zajęciowej

Wykonywanie prac plastyczno-technicznych

Opracowywanie diagnozy terapeutycznej na podstawie rozpoznania stanu pacjenta

Opracowywanie projektu harmonogramu indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych

Wykonywanie działań
z zakresu terapii indywidualnej i grupowej

Ocenianie skuteczności
i dokumentowanie działań terapeutycznych