532102 Opiekun medyczny
Kwalifikacja MED.14 – świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnejPlanowanie i organizowania pracy opiekuna medycznego przy łóżku chorego

Pielęgnowanie pacjenta – higiena osobista

Zabiegi lecznicze

Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych
w kontekście …

Podstawy anatomii
i fizjologii człowieka


Odżywianie i wydalanie

Podstawy patologii. Wpływ choroby na stan psychiczny, sytuację społeczną jednostki …

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia dla życia i zdrowia – opieka nad chorym

Diagnozowanie pacjenta