431103 Technik rachunkowości
– Kwalifikacja EKA.05 prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
– Kwalifikacja EKA.07 prowadzenie rachunkowościdla słuchacza

Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności

Ewidencjonowanie zmian
w zasobach rzeczowych
przedsiębiorstwa

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych

Sporządzanie sprawozdań rocznych

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa

Organizowanie procesu gospodarczego przedsiębiorstwa

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

Wykorzystanie informacji ekonomicznej
w procesie decyzyjnym

Prowadzenie rachunkowości budżetowej

Prowadzenie rachunkowości bankowej

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych…


dla nauczyciela

Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności

Ewidencjonowanie zmian
w zasobach rzeczowych
przedsiębiorstwa

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych

Sporządzanie sprawozdań rocznych

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa

Organizowanie procesu gospodarczego przedsiębiorstwa

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

Wykorzystanie informacji ekonomicznej
w procesie decyzyjnym

Prowadzenie rachunkowości budżetowej

Prowadzenie rachunkowości bankowej

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych…