Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 325509


Cechy dobrego inspektora BHP: odpowiedzialność, zaangażowanie, otwartość na wiedzę, dokładność, samodzielność, umiejętność zarządzania zespołem, zdolności negocjacyjne


Wiedzę zdobywamy również w trakcie wycieczek: