Opiekun osoby starszej – 341202


Plan nauczania na podbudowie programowej szkoły średniej

Praca: domy i ośrodki pomocy społecznej • wszystkie instytucje opiekuńcze.
Opiekunowie osób starszych mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną  działalność.


Branża Pomocy Społecznej (SPO)

Kwalifikacja: – Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej – SPO.02


Opiekun osoby starszej:
• udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym,  które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób
z najbliższego otoczenia.
• Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii.
• Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.


Szkoła jest placówką publiczną, realizuje program MEN.

• Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
• Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym, zaocznym lub Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

• Atrakcyjne praktyki zawodowe.
• Języki obce – na różnych poziomach zaawansowania.
• Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.