Opiekun w Domu Pomocy Społecznej – 341203


Plan nauczania na podbudowie programowej szkoły średniej

Praca: domy i ośrodki pomocy społecznej • wszystkie instytucje opiekuńcze.


Branża Pomocy Społecznej (SPO)

Kwalifikacja: Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej – SPO.03


Opiekun w domu pomocy społecznej: • stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje
w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii • aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

Do obowiązków opiekuna w domu pomocy społecznej należy: • pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi
i higieny osobistej • pielęgnacja oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych • doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań.


Szkoła jest placówką publiczną, realizuje program MEN.

• Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
• Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym, zaocznym lub Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

• Atrakcyjne praktyki zawodowe.
• Języki obce – na różnych poziomach zaawansowania.
• Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.