Opiekunka dziecięca – 325905


Plan nauczania na podbudowie programowej szkoły średniej

Praca: •  żłobki, przedszkola, domy małego dziecka •  sanatoria, dziecięce oddziały szpitalne •  placówki opiekuńczo-wychowawcze •  kluby dziecięce •  środowisko domowe dziecka •  duże placówki handlowe, które oferują rodzicom opiekę nad dziećmi podczas dokonywania zakupów •  duże hotele i pensjonaty oraz domy wczasowe •  środowisko domowe dziecka jako pomoc rodzicom, którzy z różnych powodów muszą pozostawić swoje dzieci pod profesjonalną opieką •  hospicja •  w charakterze Au-pair („baby sitter”) •  w agencjach opieki nad dziećmi na terenie Europy.


Branża Pomocy Społecznej (SPO)

Kwalifikacja: Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka – SPO.04


Opiekunka dziecięca pełni funkcje wychowawczo opiekuńcze oraz wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci (w wieku od 0 do 4 lat), dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci.
 
Wiedza i umiejętności: •  planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej •  pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego •  prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka •  promowanie zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych •  udzielanie pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.
 
Szkoła jest placówką publiczną, realizuje program MEN.
•  Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
•  Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym, zaocznym lub Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego .


•  Atrakcyjne praktyki zawodowe.
•  Języki obce – na różnych poziomach zaawansowania.
•  Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.