Opiekunka środowiskowa – 341204


Plan nauczania na podbudowie programowej szkoły średniej

Praca: domy i ośrodki pomocy społecznej • wszystkie instytucje opiekuńcze.
Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną  działalność gospodarczą.


Branża Pomocy Społecznej (SPO)

Kwalifikacja: Świadczenie usług opiekuńczych – SPO.05


Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.
Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie.
Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.
Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego oraz mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań.


Szkoła jest placówką publiczną, realizuje program MEN.

• Nauka trwa 1 rok (2 semestry).
• Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym, zaocznym lub Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.*

• Atrakcyjne praktyki zawodowe.
• Języki obce – na różnych poziomach zaawansowania.
• Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

* Wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe