Technik Administracji – 334306


Plan nauczania na podbudowie programowej szkoły średniej

Praca w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej w:
• urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin,
• podmiotach gospodarczych,
• firmach gospodarczych,
• firmach ubezpieczeniowych,
• bankach,
• urzędach skarbowych.


Branża Ekonomiczno – Administracyjna (EKA)

Kwalifikacja: – Obsługa klienta w jednostkach administracji – EKA.01


Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za:
interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, 
 przygotowanie projektów umów, porozumień, regulaminów, instrukcji  i innych dokumentów oraz aktów,
 posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo-księgowej i dokumentacją księgową,
 redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe,
 sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy  i wynagrodzenia,
 odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie  informacji.


Szkoła jest placówką publiczną, realizuje program MEN.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
• Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym, zaocznym,  stacjonarnym lub Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

• Atrakcyjne praktyki zawodowe.
• Języki obce – na różnych poziomach zaawansowania.
• Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.