Technik Masażysta – 325402


Plan nauczania na podbudowie programowej szkoły średniej

Technik masażysta może pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej:

• szpitalach, • klinikach, • zakładach rehabilitacyjnych, • uzdrowiskach, • ośrodkach pomocy społecznej, • przychodniach, • zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz • klubach sportowych, • gabinetach odnowy biologicznej, • gabinetach kosmetycznych.

Wielu absolwentów kierunku technik masażysta otwiera własny gabinet masażu.


Branża Opieki Zdrowotnej (MED)

Kwalifikacja:  Świadczenie usług w zakresie masażu – MED.10


Technik masażysta ma uprawnienia w zakresie masażu:

• klasycznego,
• segmentarnego,
• sportowego,
• limfatycznego.

Dyplomowany masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują
i odmładzają zdrowych.


Szkoła jest placówką publiczną, realizuje program MEN.

• Nauka trwa 2 lata  (4 semestry).
• Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

• Atrakcyjne praktyki zawodowe.
• Języki obce – nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
• Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.