Technik Turystyki na obszarach wiejskich – 515203


Plan nauczania na podbudowie programowej szkoły średniej *  Absolwent kierunku uzyskuje uprawnienia rolnicze


Technik turystyki na obszarach wiejskich jest zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją. Zawód technik turystyki na obszarach wiejskich przygotowuje do planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich, organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego, dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności, podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych.


Branża Hotelarsko – Gastronomiczno – Turystyczna (HGT)

Kwalifikacje:

K1 – Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich – HGT.09
K2 – Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego – HGT.10


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji HGT.09 – Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich:

przygotowania i sprzedaży imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich,  *  realizowania i rozliczania imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich;

w zakresie kwalifikacji HGT. 10 –  Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego:

organizowania prac w gospodarstwie rolnym,  *  organizowania działalności agroturystycznej,  *  obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.


Dodatkowe umiejętności zawodowe

Animacja czasu wolnego  *  Koordynowanie opieki nad turystami  *  Organizacja spotkań biznesowych i konferencji  *  Pilotaż wycieczek  *  Przewodnictwo turystyczne  *  Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B  *  Przygotowanie do kierowania ciągnikiem rolniczym w zakresie kategorii T  *  Udzielanie informacji turystycznej


Szkoła jest placówką publiczną, realizuje program MEN.

• Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
• Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, wieczorowym lub Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

• Atrakcyjne praktyki zawodowe.
• Języki obce – na różnych poziomach zaawansowania.
• Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.