Opiekun Samorządu Słuchaczy

mgr Iwona Hulewicz – Sroczyńska

Skład Rady Słuchaczy:

Przewodnicząca: Robert Śliwkiewicz
Zastępca: Joanna Łazowska-Szczecińska
Sekretarz: Inga Savka-Helei
Koordynator ds. wolontariatu: Justyna Chachaj


Jeśli dobrze się uczymy…


Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego