Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego w Zgierzu wchodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego
w Zgierzu *


Siedziba Szkoły:


95 – 100 Zgierz, ul. 3 Maja 46