Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Podstawy prawne:
       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1632)


Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe  – forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem
i uzupełnianiem wiedzy zawodowej, stawiających na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.
To propozycja dla osób chcących:
• zdobyć zupełnie nowy zawód, a nawet kilka zawodów, • uzupełnić wiedzę zawodową,  • osiągnąć tylko wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji,  • przekwalifikować się zawodowo.


Kandydaci
Kandydatem może być każdy, kto ukończył 18 lat i nie musi posiadać średniego wykształcenia aby w kursie uczestniczyć.

Warunki uczestnictwa – w kursie mogą uczestniczyć osoby dorosłe posiadające świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej bądź zawodowej.
Po ukończeniu kursu osoby te otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu i mogą przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania świadectwa z kwalifikacji w zawodzie np. opiekun medyczny. Po uzupełnieniu wykształcenia do średniego – otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny.
Więcej informacji i przykłady na stronie  MEiN