W Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu prowadzone mogą być: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych oraz inne, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Zajęcia w ramach kursów zaś – w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Nasze propozycje na rok 2023/2024:

Kwalifikacja OGR.01 –
wykonywanie kompozycji florystycznych

Kwalifikacja EKA.07 –
prowadzenie rachunkowości

Kwalifikacja HGT.10 –
prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Kwalifikacja SPO.01 –
udzielanie pomocy

i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej