W Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu prowadzone mogą być: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych oraz inne, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Zajęcia w ramach kursów zaś – w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Z ostatniej chwili…


Nasze propozycje na rok 2022/2023:

Kwalifikacja OGR.01 –
wykonywanie kompozycji florystycznych

Kwalifikacja EKA.05 –
prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Kwalifikacja HGT.09 –
prowadzenie działalności turystycznej
na obszarach wiejskich