Terminy postępowania rekrutacyjnego
w Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu

Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego w Zgierzu

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe