Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego w Zgierzu

jest bezpłatną szkołą publiczną dla dorosłych

Oferta edukacyjna to ponad 30 kierunków kształcenia zawodowego. Szkoła kształci słuchaczy w oparciu o najnowocześniejszą technologię oraz wiedzę przekazywaną przez profesjonalnych wykładowców o najwyższych kompetencjach i kwalifikacjach oraz bogatym dorobku zawodowym.


Zajęcia stacjonarne odbywają się w ciągu trzech dni, natomiast zaoczne w sobotę i niedzielę – co dwa tygodnie.


               Jesteśmy szkołą dla dorosłych Samorządu Województwa Łódzkiego

realizujemy program MEN

zewnętrzne egzaminy

profesjonalne kształcenie

nauka bezpłatna

szybkie wejście na RYNEK PRACY z konkretnym zawodem


Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego w Zgierzu ma swoją siedzibę w zabytkowym budynku przy ul. 3 Maja 46 w Zgierzu.

Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Województwa Łódzkiego, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny –
Łódzki Kurator Oświaty.


Istnieje możliwość zamieszkania w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Narutowicza 122

Więcej informacji na stronie: