Misją Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego w Zgierzu jest stwarzanie szczególnie korzystnych warunków dla rozwoju kompetencji i uzyskiwaniu kwalifikacji słuchaczy kształcących się w oferowanych zawodach poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności z jednoczesną dbałością
o poszanowanie godności i wolności światopoglądowej.