Technik Rachunkowości – 431103


Plan nauczania na podbudowie programowej szkoły średniej

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie:
• w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw,
• w instytucjach typowo finansowych, czyli w bankach, towarzystwach
  ubezpieczeniowych,  urzędach skarbowych i innych firmach – m.in. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac.

Technik rachunkowości może również prowadzić własną działalność gospodarczą.


Branża Ekonomiczno – Administracyjna (EKA)

Kwalifikacje:
– Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – EKA.05
– Prowadzenie rachunkowości – EKA.07


Technik rachunkowości: • prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw i sprawdza  dokładność dokumentów i rejestrów, • wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego, • dokonuje rozliczeń z fiskusem, • ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg  w firmie, formy i terminy płatności.


Szkoła jest placówką publiczną, realizuje program MEN.
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
• Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

• Atrakcyjne praktyki zawodowe.
• Języki obce – na różnych poziomach zaawansowania.
• Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.