512203 Technik turystyki na obszarach wiejskich
– Kwalifikacja HGT.09 prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
Kwalifikacja HGT.10 prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego


Język obcy zawodowyjęzyk angielski

Podejmowanie działalności gospodarczej