325402 Technik masażysta
– Kwalifikacja MED.10 świadczenie usług w zakresie masażu


Działalność gospodarcza

Język obcy zawodowy


dla słuchacza

Stosowanie przepisów bhp

Stosowanie przepisów prawa
i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych

Prowadzenie promocji zdrowia i profilaktyki

Charakteryzowanie budowy
i czynności organizmu człowieka

Analizowanie zaburzeń
w funkcjonowaniu organizmu człowieka

Wykonywanie sprężystego odkształcania tkanek

Wykonywanie masażu poszczególnych części ciała

Korzystanie z programów komputerowych wspomagających pracę masażysty

Badanie i diagnozowanie pacjenta dla potrzeb masażu leczniczego

Wykonywanie drenażu limfatycznego

Wykonywanie masażu segmentarnego

Wykonywanie różnych rodzajów masażu leczniczego

Dobieranie rodzaju masażu do jednostki chorobowej

Wykonywanie masażu sportowego

Wykonywanie masażu
u sportowców różnych dyscyplin sportowych

Wykonywanie masażu
w urazach sportowych

Wykonywanie masażu relaksacyjnego

Wykonywanie masażu kosmetycznego

Wykonywanie masażu kosmetycznego w różnego rodzaju zmianach tkankowych


dla nauczyciela

Stosowanie przepisów bhp

Stosowanie przepisów prawa
i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych

Prowadzenie promocji zdrowia i profilaktyki

Charakteryzowanie budowy
i czynności organizmu człowieka

Analizowanie zaburzeń
w funkcjonowaniu organizmu człowieka

Wykonywanie sprężystego odkształcania tkanek

Wykonywanie masażu poszczególnych części ciała

Korzystanie z programów komputerowych wspomagających pracę masażysty

Badanie i diagnozowanie pacjenta dla potrzeb masażu leczniczego

Wykonywanie drenażu limfatycznego

Wykonywanie masażu segmentarnego

Wykonywanie różnych rodzajów masażu leczniczego

Dobieranie rodzaju masażu do jednostki chorobowej

Wykonywanie masażu sportowego

Wykonywanie masażu
u sportowców różnych dyscyplin sportowych

Wykonywanie masażu
w urazach sportowych

Wykonywanie masażu relaksacyjnego

Wykonywanie masażu kosmetycznego

Wykonywanie masażu kosmetycznego w różnego rodzaju zmianach tkankowych