325509 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
– Kwalifikacja BPO.01 zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracydla słuchaczy

Przestrzeganie wymagań bhp
oraz ochrony przeciwpożarowej

Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska

Wyznaczanie obciążeń
w układach statycznych, kinematycznych i dynamicznych

Badanie materiałów konstrukcyjnych

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych

Odwzorowywanie elementów maszyn

Wykonywanie rysunków
z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania

Stosowanie maszyn i urządzeń energetycznych oraz transportu wewnątrzzakładowego

Badanie układów elektrycznych i elektronicznych

Montowanie i sprawdzanie automatyki

Wykonywanie pomiarów warsztatowych

Zastosowanie podstawowych technik wytwarzania części maszyn

Identyfikowanie czynników środowiska pracy

Oddziaływanie przedsiębiorstwa przemysłowego na środowisko przyrodnicze

Podejmowanie działań
w przypadku zagrożeń zdrowia
i życia człowieka

Dostosowywanie środowiska pracy

Określanie wymagań stanowiska pracy

Posługiwanie się przepisami prawa pracy

Prowadzenie działalności gospodarczej

Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie pracy

Prowadzenie szkoleń z zakresu bhp

Wykonywanie obowiązków służby bhp

Ocenianie ryzyka zawodowego

Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych


dla nauczyciela

Przestrzeganie wymagań bhp oraz ochrony przeciwpożarowej

Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska

Wyznaczanie obciążeń
w układach statycznych, kinematycznych i dynamicznych

Badanie materiałów konstrukcyjnych

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych

Odwzorowywanie elementów maszyn

Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania

Stosowanie maszyn i urządzeń energetycznych oraz transportu wewnątrzzakładowego

Badanie układów elektrycznych i elektronicznych

Montowanie i sprawdzanie automatyki

Wykonywanie pomiarów warsztatowych

Zastosowanie podstawowych technik wytwarzania części mszyn

Identyfikowanie czynników środowiska pracy

Oddziaływanie przedsiębiorstwa przemysłowego na środowisko przyrodnicze

Podejmowanie działań
w przypadku zagrożeń zdrowia
i życia człowieka

Dostosowywanie środowiska pracy

Określanie wymagań stanowiska pracy

Posługiwanie się przepisami prawa pracy

Prowadzenie działalności gospodarczej

Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie pracy

Prowadzenie szkoleń z zakresu bhp

Wykonywanie obowiązków służby bhp

Ocenianie ryzyka zawodowego

Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych