441403 Technik archiwista
– Kwalifikacja EKA.02 – organizacja i prowadzenie archiwumdla słuchacza

Identyfikowanie podstaw prawnych

Wykonywanie prac biurowych

Przestrzeganie przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej
oraz ochrony środowiska

Stosowanie prawa i zasad archiwalnych

Zarządzanie informacją

Charakteryzowanie podstaw ustroju Polski

Stosowanie przepisów prawa konstytucjonalnego
i administracyjnego

Organizacja prac biurowo-kancelaryjnych

Wykorzystywanie archiwoznawstwa w pracy archiwum i składnicy

Wykonywanie prac archiwalnych

Wdrażanie systemów ewidencji i informacji archiwalnej

Zastosowanie języka obcego
w archiwistyce

Przestrzeganie zasad etyki zawodowej


dla nauczyciela

Identyfikowanie podstaw prawnych

Wykonywanie prac biurowych

Przestrzeganie przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej
oraz ochrony środowiska

Stosowanie prawa i zasad archiwalnych

Zarządzanie informacją

Charakteryzowanie podstaw ustroju Polski

Stosowanie przepisów prawa konstytucyjnego
i administracyjnego

Organizacja prac biurowo-kancelaryjnych

Wykorzystywanie archiwoznawstawa w pracy archiwum i składnicy

Wykonywanie prac archiwalnych

Wdrażanie systemów ewidencji i informacji archiwalnej

Zastosowanie języka obcego
w archiwistyce

Przestrzeganie zasad etyki zawodowej