325905 Opiekunka dziecięca
– Kwalifikacja SPO.04 świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka


dla słuchacza

Charakteryzowanie psychofizycznych i społecznych aspektów rozwoju człowieka

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów
i radzenia sobie ze stresem

Promowanie zdrowia

Stosowanie przepisów bhp

Stosowanie przepisów prawa
w działalności opiekuńczej

Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka

Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego
i osobowości dziecka

Opiekowanie się dziećmi
z trudnościami wychowawczymi
i zaburzeniami w rozwoju

Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Pielęgnowanie dziecka zdrowego

Pielęgnowanie dziecka chorego

Stymulowanie dziecka poprzez wykonywanie prac technicznych
i plastycznych

Wspomaganie rozwoju dziecka muzyką

Wspomaganie rozwoju dziecka literaturą dziecięcą


dla nauczyciela

Charakteryzowanie psychofizycznych i społecznych aspektów rozwoju człowieka

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów
i radzenia sobie ze stresem

Promowanie zdrowia

Stosowanie przepisów bhp

Stosowanie przepisów prawa
w działalności opiekuńczej

Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka

Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego
i osobowości dziecka

Opiekowanie się dziećmi
z trudnościami wychowawczymi
i zaburzeniami w rozwoju

Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Pielęgnowanie dziecka zdrowego

Pielęgnowanie dziecka chorego

Stymulowanie dziecka poprzez wykonywanie prac technicznych
i plastycznych

Wspomaganie rozwoju dziecka muzyką

Wspomaganie rozwoju dziecka literaturą dziecięcą