341201 Asystent osoby niepełnosprawnej
– Kwalifikacja SPO.01 udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnejdla słuchacza

Chrakteryzowanie psychofizycznych
i społecznych aspektów rozwoju człowieka

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów

Prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia

Stosowanie przepisów bhp oraz udzielanie pierwszej pomocy

Stosowanie przepisów prawa w działalności socjalnej

Posługiwanie się językiem migowym

Stosowanie metod pracy socjalnej

Rozpoznawanie potrzeb i problemów osoby niepełnosprawnej

Wspieranie osoby niepełnosprawnej
w korzystaniu
z kompleksowej rehabilitacji

Wykonywanie podstawowych czynności higienicznych
i pielęgnacyjnych

Organizowanie wsparcia spełocznego

Realizowanie potrzeb osoby niepełnosprawnej w zakresie wykorzystania czasu wolnego

Stosowanie wybranych form terapii zajęciowej

Pomaganie osobie niepełnosprawnej
w korzystaniu z ofert edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych

Wspieranie osoby niepełnosprawnej
w załatwianiu spraw urzędowych


dla nauczyciela

Chrakteryzowanie psychofizycznych
i społecznych aspektów rozwoju człowieka

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów

Prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia

Stosowanie przepisów bhp oraz udzielanie pierwszej pomocy

Stosowanie przepisów prawa w działalności socjalnej

Posługiwanie się językiem migowym

Stosowanie metod pracy socjalnej

Rozpoznawanie potrzeb i problemów osoby niepełnosprawnej

Wspieranie osoby niepełnosprawnej
w korzystaniu
z kompleksowej rehabilitacji

Wykonywanie podstawowych czynności higienicznych
i pielęgnacyjnych

Organizowanie wsparcia spełocznego

Realizowanie potrzeb osoby niepełnosprawnej w zakresie wykorzystania czasu wolnego

Stosowanie wybranych form terapii zajęciowej

Pomaganie osobie niepełnosprawnej
w korzystaniu z ofert edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych

Wspieranie osoby niepełnosprawnej
w załatwianiu spraw urzędowych