Gwardzik M., Zakrzewski D., Technik masażysta 325402 : kwalifikacja MED.10 : świadczenie usług w zakresie masażu : zestawy testów i zadań praktycznych : egzamin zawodowy, 2020, ISBN 978-83-949226-6-5

Zadania obejmują tematykę i zagadnienia odzwierciedlające umiejętności ujęte w nowej Podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik Masażysta, w wyodrębnionej kwalifikacji MED.10.
Są to zestawy nowych testów i zadań praktycznych, opracowane zgodnie z nową Podstawą programową kształcenia obowiązującego od roku szkolnego 2019/2020.
Warto skorzystać z tej publikacji, ponieważ:
• zawiera propozycje zadań, analogiczne do tych, jakie mogą pojawić się na egzaminie,
• zadania są ukierunkowane na sprawdzenie wymaganych na egzaminie umiejętności,
• obejmuje najważniejsze informacje o egzaminie zawodowym, przeprowadzanym w nowej formule, według nowej Podstawy programowej kształcenia.