Kim jest Archiwista? To osoba pracująca w archiwach różnych instytucji, zajmująca się aktami w nich przechowywanymi. Miejscem pracy archiwisty mogą być archiwa państwowe, zakładowe, biblioteki, muzea czy sądy oraz inne miejsca, w których przetrzymywane są różnego rodzaju dokumenty. Pracuje samodzielnie lub z klientami.