Technik sterylizacji medycznej – to nowy zawód medyczny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej.  Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.


Rok szkolny 2021/22

Sterylizacja w branży medycznej

Listopad 2021 – zajęcia – Pracownia sterylizacji medycznej