Opiekun medyczny jest zawodem pomocniczym w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.
Do zadań opiekuna medycznego należy m.in.: 
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej 
i niesamodzielnej, • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, • współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, • asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, • konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.


Rok szkolny 2023/2024

Listopad 2023 –
zajęcia z dr Katarzyną Jerką

Grudzień 2023 –
zajęcia z dr Katarzyną Jerką
w OPiR Creator w Łodzi


Rok szkolny 2022/2023

16 maja 2023 r. –
zajęcia z mgr Anną Szczygieł

Słuchacze Opiekuna medycznego
z dr Katarzyną Jerką