Opiekun medyczny – 532102


Plan nauczania na podbudowie programowej szkoły średniej

Praca w: • szpitalach, • zakładach opiekuńczo-leczniczych, • ośrodkach i domach pomocy społecznej, • niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, • podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, • w środowiskowych domach pomocy, • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.


Branża Opieki Zdrowotnej (MED)

Kwalifikacja: Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – MED.14 – zmiana od 1 września 2021 r.


Opiekun medyczny jest zawodem pomocniczym w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.

Do zadań opiekuna medycznego należy m.in.:
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej  i niesamodzielnej,
• pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, • współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, • asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, • konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.


 Szkoła jest placówką publiczną, realizuje program MEN.

• Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry) – zmiana od 1 września 2021 r.
• Zajęcia odbywają się w systemie dziennym lub stacjonarnym 

• Atrakcyjne praktyki zawodowe.
• Języki obce – na różnych poziomach zaawansowania.
• Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.