Podolog323014


Plan nauczania na podbudowie programowej szkoły średniej

Praca: w gabinetach kosmetycznych lub samodzielne prowadzenie gabinetu podologicznego w ramach działalności gospodarczej.

Branża Fryzjersko – Kosmetyczna (FRK)

Kwalifikacja: Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych – FRK.05


Podolog: wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w obrębie kończyn dolnych • rozpoznaje zmiany patologiczne i pielęgnuje stopy osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę oraz innych osób wymagających takiej opieki • wykorzystuje sprzęt specjalistyczny • dba o standard wykonywanych zabiegów • współpracuje z lekarzami specjalistami oraz ośrodkami odbiorców usług podologicznych.

Zadania zawodowe:

 • samodzielnie rozpoznawanie zmian patologicznych w obrębie kończyn dolnych oraz ich przyczyn,
 • dobór procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta,
 • wykonywanie odpowiednich zabiegów przywracających zdrowy wygląd i dobre funkcjonowanie stóp: prawidłowe obcinanie paznokci, szlifowanie i korygowanie paznokci, usuwanie zgrubień, odcisków itp.
 • posługiwanie się specjalistycznym sprzętem niezbędnym do osiągnięcia efektu pielęgnacyjnego takim jak: frezarki podologiczne, frezy, ortezy indywidualnego zaopatrzenia itp.,
 • dbałość o stan sanitarno-higieniczny sprzętu i narzędzi używanych do zabiegów (np. czyszczenie myjką ultradźwiękową),
 • eliminowanie ryzyka zakażenia przy wykonywaniu zabiegów: używanie materiałów jednorazowego użytku oraz odpowiednich wyrobów medycznych i kosmetyków,
 • przekazywanie pacjentom wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp oraz polecanie odpowiednich wkładek ortopedycznych,
 • współpraca z lekarzami specjalistami: flebologiem, dermatologiem, diabetologiem oraz chirurgiem,
 • współpraca z domami pomocy społecznej, poradniami diabetologicznymi, ośrodkami rehabilitacji w celu dotarcia do grup odbiorców usług podologicznych,
 • prowadzenie profilaktyki z zakresu dysfunkcji stóp: publikowanie artykułów w prasie, wygłaszanie pogadanek dla osób chorych na cukrzycę oraz w podeszłym wieku itp., dbałość o ciągle poszerzanie doświadczeń i wiedzy zawodowej,
 • uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, seminariach i targach podologicznych.

Publiczna placówka, realizuje program MEN.

• 
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
• Zajęcia odbywają się wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej.
• 
Atrakcyjne praktyki zawodowe.
• Języki obce – na różnych poziomach zaawansowania.
• Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.