Technik Sterylizacji medycznej321104


Plan nauczania na podbudowie programowej szkoły średniej

Technik sterylizacji medycznej – to nowy zawód medyczny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej.  Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.


Branża Opieki Zdrowotnej (MED)

Kwalifikacja: – Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych – MED.12


Nauczymy Cię: kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Praca: w centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia w pracowniach endoskopowych w gabinetach stomatologicznych w gabinetach kosmetycznych w studiach tatuażu.


Szkoła jest placówką publiczną, realizuje program MEN.
•  Nauka trwa 1 rok (2 semestry).
•  Zajęcia odbywają się wyłącznie w systemie zaocznym.

•  Atrakcyjne praktyki zawodowe.
•  Języki obce – na różnych poziomach zaawansowania.
•  Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.