Edukacyjna Platforma Zawodowa CREWŁ w Zgierzu


przegląd propozycji Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu:

  • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – KKZ
  • Kursy Umiejętności Zawodowych – KUZ
  • kursy kompetencji ogólnych
  • kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
  • kierunki szkolne Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego w Zgierzu

przegląd propozycji Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierz:

  • Szkolenia
  • Kursy
  • Konferencje
  • Sieci współpracy i wsparcia
  • Projekty edukacyjne