Od roku szkolnego 2021/2022, w naszym Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu, uruchomiono KKZ – Technik Turystyki na obszarach wiejskichczytaj...

Technik Turystyki na obszarach wiejskich jest zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją. Zawód technik Turystyki na obszarach wiejskich przygotowuje do planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich, organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego, dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności, podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych.


Wszystko, co dobre – kiedyś się kończy… ale przybywa doświadczeń

Wycieczka szkoleniowo-metodyczna, marzec 2024

Grudzień 2024

Wycieczka na Podlasie – marzec 2023

Nowy Rok, 2023 rozpoczynamy wycieczkąTechnik Turystyki wiejskiej zajmuje się organizacją turystyki na obszarach wiejskich poprzez prowadzenie biura obsługi turystycznego
na wsi, ewentualnie własnego gospodarstwa agroturystycznego.
Prowadzi obsługę turystów, pomagając im w doborze oferty wypoczynkowej, w wyborze bazy noclegowej na wsi.
W przypadku prowadzenia własnego gospodarstwa rolno-turystycznego zajmuje się produkcją rolniczą, czyli uprawia ziemię (orze, sieje, zbiera plony) oraz organizuje czas wolny i wyżywienie dla gości wypoczywających w gospodarstwie.
Prowadząc własne biuro obsługi turystycznej na wsi zwykle pracuje 8 godzin dziennie. Natomiast zajmując się gospodarstwem rolnym
i agroturystyką w sezonie wczasowym ma nienormowany czas pracy, w tym pracuje w niedziele i święta obsługując gości.


Nasze zajęcia odbywają się również w terenie – wyjeżdżamy na wycieczki krajoznawcze, spacerujemy, zwiedzamy, bywamy na Targach Turystycznych. Kilkanaście Foto – Wspomnień:

Łowicz i okolice – czerwiec 2020