Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego w Zgierzu


Od 1 września 2021 r., uchwałą nr XXXIV/447/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2021 r., zmieniliśmy się w Szkołę Policealną Województwa Łódzkiego w Zgierzu, działającą w Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu.

Oprócz nazwy – nie zmienia się nic. Nadal jesteśmy profesjonalną Placówką publiczną. Nauka w naszej Szkole jest darmowa. Wiedzę przekazują profesjonalni wykładowcy o najwyższych kompetencjach i kwalifikacjach oraz bogatym dorobku zawodowym.
Kształcimy słuchaczy w oparciu o nowoczesną technologię. Szkolna Biblioteka wciąż uzupełnia księgozbiór w literaturę wspomagającą wiedzę zdobywaną w trakcie zajęć.

Zapraszamy – warto dołączyć do naszej szkolnej społeczności