Kontakt

Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego w Zgierzu wchodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiegow Zgierzu Siedziba Szkoły: 95 – 100 Zgierz, ul. …