Arkusz rekrutacyjny online

Propozycje Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu uczenia się w zawodach w roku szkolnym 2022/2023:


Branża ekonomiczno – administracyjna

Kwalifikacja EKA.01 –
obsługa klienta w jednostkach administracji


Kwalifikacja EKA.05 –
prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Kwalifikacja EKA.02 –
organizacja
i prowadzenie archiwum

Kwalifikacja EKA.03 –
opracowywanie materiałów archiwalnych


Branża fryzjersko – kosmetyczna

Kwalifikacja FRK.04 –
wykonywanie zabiegów kosmetycznych


Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

Kwalifikacja BPO.01 –
zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Branża ogrodnicza

Kwalifikacja OGR.01 –
wykonywanie kompozycji florystycznych


Branża opieki zdrowotnej

Kwalifikacja MED.10 –
świadczenie usług w zakresie masażu

Kwalifikacja MED.12 –
wykonywanie dekontaminacji sprzętu

i wyrobów medycznych

Kwalifikacja MED.13 –
świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Kwalifikacja MED.14 –
świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych

i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej


Branża hotelarsko – gastronomiczno – turystyczna

Kwalifikacja HGT.09 –
prowadzenie działalności turystycznej
na obszarach wiejskichTV Centrum Zgierz o naszych kierunkach